Termeni și condiții

1.Definiții

Termenii și condițiile generale stabilite mai jos se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către Glamorous Creative și de partenerii săi prin intermediul magazinului online www.glamorouscreative.com către Cumpărător și pot fi modificate în orice moment de Glamorous Creative fără notificare prealabilă.

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau altă persoană juridică care emite o comandă. Vânzător – Glamorous Creative, cu numele comercial SC GLAMOROUS CONCEPT SRL, având sediul social în Bihor, Oradea, str. Th. Sperantia, nr.7, CUI RO41125222, nr. înregistrare la Registrul Comerțului J5 / 1423/2019.

Bunuri – orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează să fie furnizate de Vânzător Cumpărătorului.

Comanda – un document electronic care intervine ca o formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile, iar Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să le plătească.

Contract – o comandă confirmată de vânzător. Drepturi de proprietate intelectuală – toate drepturile intangibile, cum ar fi know-how, drepturi de autor și drepturi de autor, drepturi de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, brevete, mărci comerciale și înregistrări de nume de domeniu pentru oricare dintre cele de mai sus.

Site – domeniul www.glamorouscreative.com și subdomeniile sale.

2. Documente contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site-ul www.glamorouscreative.com, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon) prin care Vânzătorul își desfășoară operațiunile. Comanda va consta din următoarele documente: Comanda (împreună cu informații clare privind datele de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.

Termeni și condiții

În cazul în care Vânzătorul confirmă Comanda, aceasta implică acceptarea deplină a termenilor Comenzii. Acceptarea de către Vânzător a Comenzii este considerată completă atunci când există o confirmare electronică (e-mail) a Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire de la acesta. Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Confirmarea comenzii se face electronic (e-mail). Prețurile produselor din comandă sunt valabile 3 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

3. Obligațiile vânzătorului

Vânzătorul își va folosi cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a obține rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului exprimate în Comandă. Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului sunt informative și pot fi modificate de Vânzător, fără o notificare prealabilă. Descrierile produsului pot fi incomplete, dar vânzătorul depune toate eforturile pentru a prezenta cele mai relevante informații, astfel încât produsul să poată fi utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.

4. Drepturi de proprietate intelectuală și industrială

Utilizatorul / Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți și nici nu va face publice niciuna dintre informațiile primite de la Vânzător. Toate desenele, elementele grafice și elementele de design care apar pe site, numele site-ului și semnele grafice sunt mărci comerciale ale proprietății Glamorous Creative și nu pot fi preluate, copiate sau utilizate fără acordul scris al proprietarului.

Toate elementele de conținut, cum ar fi descrierile, desenele, grafica și elementele de design care apar pe site, incluzând, dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și / sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt exclusiv proprietatea Glamorous Creative, la care toate drepturile obținute în acest sens sunt rezervate direct sau indirect prin licențe de utilizare și / sau publicare.

Utilizatorului / Cumpărătorului nu i se permite să copieze, să distribuie, să publice, să transfere către terți, să modifice și / sau să modifice, să utilizeze, să asocieze, să expună, să includă oricare dintre cele de mai sus în orice alt context decât originalul intenționat de Glamorous Creative, includerea oricărui conținut în afara site-ului, eliminarea conținutului protejat prin drepturi de autor Glamorous Creative și participarea la transferul, vânzarea, distribuirea materialelor realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, cu excepția acordului expres scris al Glamorous Creative.

5. Drepturi asupra conținutului site-ului

Întregul conținut al site-ului și elementele grafice, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare – dacă nu se menționează în mod expres un alt proprietar – sursele a paginilor, dar și a oricărui alt material, transmis sub orice formă de către și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin buletine informative etc.) aparțin Glamorous Creative.

6. Limitarea răspunderii administratorului site-ului

Glamorous Creative nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul site-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, Glamorous Creative va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și modul profesional în care informațiile sunt furnizate pe Site, pentru a câștiga și a menține încrederea Utilizatorilor în Site. În acest sens, Glamorous Creative va încerca să corecteze erorile și omisiunile raportate cât mai curând posibil.

Pentru cazuri de forță majoră, Glamorous Creative și / sau operatorii săi, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții sunt complet scutiți de orice răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, disfuncționalități ale echipamentului tehnic Glamorous Creative, defectarea conexiunii la internet, defectarea conexiunilor telefonice, viruși de computer, acces neautorizat la sistemele Site-ului, erori de funcționare, etc.