Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a asigura respectarea dreptului utilizatorilor site-ului la protecția datelor cu caracter personal, am implementat măsuri de protecție specifice, ținând cont de legislația română, precum și de cerințele stabilite prin Regulamentul (UE) 2017/679 – aplicabile în întreaga Europă Uniunea din 25 mai 2018 („Regulamentul”). Datele cu caracter personal sunt orice informații prin care puteți fi identificat, în special printr-un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente conexe. cu identitatea ta fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială. Compania noastră ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dumneavoastră la protecția datelor cu caracter personal, iar aceste condiții reprezintă notificarea stabilită de art. 13 sau 14 din regulament, care explică de ce colectăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care protejăm aceste date și care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu această colectare de date. Vă încurajăm să citiți documentul cu atenție și să ne cereți orice informații suplimentare sau clarificări pe care le considerați necesare cu privire la conținutul acestor informații.

1) Considerații generale referitoare la datele dvs. personale

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/679, Glamorous Creative va gestiona într-un mod sigur și numai în scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Prin Termeni și condiții Utilizatorii sunt informați că datele personale pe care le furnizează urmează să fie prelucrate pentru a furniza în condiții optime de către Glamorous Creative serviciile de internet, furnizarea de bunuri și servicii, publicitate, marketing și servicii de publicitate și servicii statistice.

Glamorous Creative efectuează următoarele operațiuni de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare și, în unele cazuri, transmisie către terți, pe baza exclusivă și reglementată a unui contract comercial care asigură securitatea datelor. și confidențialitatea, precum și respectarea drepturilor utilizatorului, a datelor personale ale Utilizatorilor site-ului pentru a gestiona, întreține, îmbunătăți și obține informații cu privire la serviciile pe care le oferă, precum și pentru a preveni erori și scurgeri de informații prin intermediul acestuia rețea IT proprie. 

Datele cu caracter personal care trebuie colectate pot fi utilizate, inclusiv prin crearea automată a profilurilor (pentru acei Utilizatori care și-au exprimat consimțământul explicit) și pentru a personaliza cât mai mult posibil serviciile oferite Utilizatorilor prin intermediul site-ului, precum și în scopuri de marketing. Crearea automată a profilurilor nu va viza datele minorilor, datele lor personale nefiind prelucrate în acest scop.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate datele furnizate la crearea contului de utilizator pe site. Pentru a confirma datele și contul, utilizatorul va fi notificat la adresa de e-mail declarată la crearea contului. Acest e-mail de confirmare este destinat să oprească acțiunile frauduloase ale utilizatorilor care utilizează adresele de e-mail ale altor persoane pentru a crea conturi fictive. Dacă primiți un astfel de mesaj, dacă nu v-ați înregistrat personal pe site, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la office@glamorouscreative.com pentru a șterge contul în maxim 3 zile lucrătoare.

Conform Regulamentului (UE) 2017/679 și Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a merge în instanță. În același timp, Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care le privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru a exercita aceste drepturi, Utilizatorii pot face o cerere scrisă în acest sens, pe care o vor trimite prin e-mail la office@glamorouscreative.com cu specificația „Solicitați date personale”. Site-ul se angajează să nu trimită mesaje spam (mesaje comerciale pentru care nu are acordul prealabil explicit al utilizatorului) și să ia toate mijloacele tehnice disponibile pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor utilizatorului.

Site-ul își rezervă dreptul de a rezilia, fără o notificare prealabilă, conturile și accesul membrilor care încalcă Termenii și condițiile, care se angajează în activități dovedite de fraudă, calomnie sau atac asupra securității și confidențialității informațiilor din cadrul site-ului sau al companiei care operează Site-ul.

2) Datele personale pe care le colectăm, motivele colectării și scopurile colectării

În cadrul relației de comunicare online stabilită între site și utilizator, colectăm și prelucrăm datele dvs. personale, colectarea și prelucrarea acestor date fiind necesare pentru a furniza utilizatorului conținut informativ și promoțional, după completarea, de către acesta, a datelor personale . personal voluntar, în cadrul site-ului, accesând una sau mai multe dintre secțiuni: crearea contului, actualizarea contului, abonarea la newsletter, completarea chestionarului online, completarea formularului online, pentru obținerea de informații personalizate sau beneficii comerciale, în cadrul campaniilor promovate pe site.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, date de localizare geografică, adresă de corespondență, linkuri profiluri de socializare.

3) Cum vă stocăm datele dvs. personale, locația, perioada de păstrare

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care datele sunt prelucrate și, în cazurile în care avem obligația legală de a păstra datele dvs. personale pentru o anumită perioadă de timp, perioada de stocare va fi cel prevăzut de lege. În funcție de situația concretă, această perioadă va varia, între o zi sau 10 ani.

Drepturile utilizatorilor cu privire la datele personale și exercitarea acestora

Pentru a proteja datele cât mai sus posibil, utilizatorul are o serie de drepturi reglementate de lege, pe care le prezentăm pe scurt mai jos, vă rugăm să nu ezitați să contactați responsabilul cu protecția datelor pentru orice detalii suplimentare către personalul companiei noastre, utilizând următoarele date de contact: office@glamorouscreative.com, Bihor, Oradea, Th. Sperantia, nr.7, telefon +40748 118 049.